Merknader til planen merkes “Solstua boliger”, og sendes til Skjervøy kommune, postboks 145, 9189 Skjervøy, eller til 

e-post:   skj-teknisk@skjervoy.kommune.no

For mer informasjon om tiltaket, se vedlagte dokumenter.

 

Merknader må være oss i hende senest 17.02.23.