Følgende valglister ble godkjent av valgstyret i Skjervøy kommune, 29.05.2019:

  • Arbeiderpartiet
  • Fremskrittspartiet
  • Felleslista SV- Sosialistisk Venstreparti og RØDT
  • Høyre
  • Kristelig Folkeparti
  • Senterpartiet

De komplette listene finner du HER (klikkbar lenke)

Valglistene legges i tillegg til ettersyn på Skjervøy rådhus, 2.etg, 03.06.2019.

Valgloven § 6-8 fastsetter at det er adgang til å klage innen en viss frist for dem som mener valgstyret/fylkesvalgstyret må omgjøre et vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag.
Fristen er 7 dager fra offentliggjøringen av overskriften på de godkjente valglistene.
Registrerte partier kan også klage etter denne bestemmelsen, selv om de ikke har klageadgang etter de alminnelige klagereglene i valgloven kapittel 13.
Departementet er klagemyndighet ved fylkestingsvalg og kommunestyrevalg. Dersom valgstyret/fylkesvalgstyret ikke tar klagen til følge, vil det altså være departementet som må avgjøre klagen.