Skjervøy formannskap vedtok i møte 27.06.18 forslag til nye veinavn:

Fv. 866 – fra Kryssset inntil Helsesentret til brua:     SKATTØRVEIEN

Veien inn til industriområdet på Sandøra:      SANDØRA

 

Frist for å komme med merknader til disse navnen er satt til 15.08.18

merknader sendes: skj-teknisk@skjervoy.kommune.no