Gjelder for kommuner i

Troms fylke med Tromsø som vertskommune

For kommuner i Troms fylke, er det opprettet en felles, moralsk basert

oppreisningsordning for tidligere barnevernsbarn som under barnevernets

omsorg var plassert i institusjon eller fosterhjem, og der opplevde omsorgssvikt, vold eller

overgrep før 1. januar 1993 (hvilke kommuner dette gjelder se

www.tromso.kommune.no/oppreisningsordningen)

Søknadsfrist Tromsø og Karlsøy er 15. oktober 2013.

Søknadsfrist Harstad er 10. desember 2013.

Søknadsfrist øvrige kommuner tilsluttet ordningen er 29. desember 2014.

For informasjon, hjelp og veiledning, søknadsskjema og vedtekter kan du kontakte Oppreisningsordningen:

Besøksadresse: Rådhuset, Tromsø kommune.

Gateadresse: Rådhusgata 2, 9008 Tromsø.

Du kan ta kontakt med Servicetorget i 1. etasje når du kommer.

Postadresse: Tromsø kommune

Oppreisningsordningen

Postboks 6900

9299 Tromsø

Telefon: 77 79 90 00 eller mobil 952 55 142

Mailadresse: oppreisning@tromso.kommune.no

Les om oppreisningsordningen på: www.tromso.kommune.no/oppreisningsordningen