1. Ved henvendelse til teknisk etat på Rådhuset mellom kl.10.00 – 15.00 får du/dere engangshansker og søppelposer.
  1. Søppelposene fra hver rode kan settes igjen samlet ved veien, husk bare å gi beskjed til teknisk etat om hvor dere har satt sekker til avhenting. Gi beskjed til Klaus Pedersen mobil 97771503
  1. I distriktene vil det bli ordninger, hvor søppelet blir hentet. Vi oppfordrer bygdelagene om å organisere søppelplukking i bygdene. Avtale gjøres med hvert bygdelag på Uløy og Laukøy.
  1. Hver av rodene som det plukkes søppel i, vil få et nummer. Når aksjonen er ferdig, vil det bli trukket ut to nummer som blir premiert.
  1. Det nytter å plukke søppel, vi ser at det blir mindre søppel fra år til år. Folk blir flinkere til å la være og kaste fra seg søppel.

Skjervøy kommune

 

Cissel Samuelsen               Ingrid Lønhaug                  Kjell Ove Lehne
Rådmann                             Klimaklubben                     Teknisk sjef