Fra Skjervøy kommune deltar Elisabeth Sørensen, Helene Solvang og Ida-Kristine Hansen.