Det er viktig at alle dosene blir benyttet.

 

Kommuneoverlegen