Prepp til helse - er et utdanningsløp med mål om fagbrev som helsefagarbeider.

Prepp-året skal forberede innvandrere med svake norskferdigheter gjennom norskinnlæring, helsenorsk, praksis og undervisning i fellesfag til å starte på det ordinære Menn i helse og Kvinner i helse.

Gjennom hele Prepp-året er det et tett samarbeid mellom deltaker, Prepp-koordinator, Nav-veileder, fylkeskommunen, kommuneledelse og praksisenheter.

Bli med på informasjonsmøte og få informasjon om PREPP. 

 

LINKER:

PREPP til helse hjemmesiden

Se video her https://www.youtube.com/watch?v=8zVCEDbcvUk

Brosjyre


Det vil også bli informert om Menn i helse som er et nasjonalt rekrutteringsprogram hvor arbeidssøkende menn mellom 25 – 55+ år tilbys et komprimert og forutsigbart utdanningsløp frem mot fagbrev som helsefagarbeider. I Skjervøy kan også kvinner søke om plass. Les mer om Menn i Helse.


Hilde Thomassen, nestleder hos “KomOpp”, kommer for å fortelle hva de kan bidra med. KomOpp er et tverrfaglig opplæringskontor for offentlig sektor med kontor blant annet i Skjervøy. Du kan lese mer om dem på Deres hjemmeside.