Da var resultatene fra folkeavstemningen i Skjervøy kommune klar!

  • Skjervøy som egen kommune: 94,5 % av stemmene
  • Nord-Troms 4: 2,9 % av stemmene
  • Skjervøy - Nordreisa: 2,4 % av stemmene

Total avgitte stemmer i prosent av stemmeberettige: 42,23 %