ROMJULSBAD

ÅPENT FOR GRATIS ROMJULSBAD 

SKJERVØY SVØMMEHALL 

TORSDAG 27.12.18

KL. 17.00 - 19.00

 

HILSEN KULTUR OG UNDERVISNING