Nye samarbeidsavtaler med tiltak skulle signeres for fylkeskommunene. En overordnet avtale som gjelder for 4 år og en tiltaksplan som gjelder for 2 år. I avtalen befester også kommunene at de viderefører kontakten og samarbeidet. Avtaleunderskrivingen ble imidlertid utsatt for Troms og Arkhangelsk da ingen fylkespolitiker var til stede. Denne avtalen vil bli signert først i oktober da Arkhangelsk sender en delegasjon i forbindelse med blant annet Barentsregionmøte. Finnmark undertegnet en overordnet kontrakt.

Andre del av konferansen var satt av til møte mellom kommunene. Her fikk vi holde 15 minutters innlegg hver om erfaringer og tiltak vi har gjort i forbindelse med samarbeidet. Varaordfører Ingrid Lønhaug holdt innlegg for Skjervøy kommune og snakket om samarbeidet vi har hatt med Solovki kommune. Hun viste også en film fra Nord Troms som er lagd i forbindelse med Omdømmeprosjektet.

Guvernøren var i sitt innlegg opptatt av å få til mer kommunesamarbeid. Samarbeidet betraktes som nyttig. Det har foregått en endring i kommuneinndeling, så kommunene er blitt større. Solovki er under Primorsky kommune, men har styre med egen ordfører fortsatt. Skjervøy kommune ble invitert av ordfører Olga Voronina fra Primorsky kommune til samtale i forbindelse med et neste besøk på Solovki. Den nye kommunen strekker seg helt oppover til Frans Josefs land og Nova Semja, så det er store områder det er snakk om. Kommunen har sin administrasjon i utkanten av Arkhangelsk by.

Varaordfører besøkte også Solovki under oppholdet i Russland og hadde samtaler med administrasjonen der.

 

Skjervøy kommune

v/ varaordfører Ingrid Lønhaug