Rundebordskonferanse i Arkhangelsk

Skjervøy kommune har siden 2003 hatt et Vennskapssamarbeid med Solovki i Arkhangelsk fylke. Kommunen er nå invitert til å delta på en rundebordskonferanse 20.- 21.09.13 med fokus på kommuner / kommunesamarbeid i Arkhangelsk. Alle kommunene i Arkhangelsk vil være representert på seminaret. Fra Norge er kommuner i Nordland, Troms og Finnmark som driver vennskapssamarbeid invitert. Troms fylke er invitert til å skrive en ny Vennskapsavtale med Arkhangelsk.

bilde av natur og bygninger i Solovki

Skjervøy kommune vil bli representert med varaordfører Ingrid Lønhaug. Hun vil også benytte anledningen til å besøke Solovki. Der vil hun møte representant fra kommunen administrasjon og folk fra skolen. Det planlegges nye besøk fra skolen på Solovki. Skjervøy kommune har fårr innvilget prosjektstønad til dette av Barentyssekretariatet og Troms Fylkeskommue. Troms fylkeskommune betaler også utgiftene i forbindelse med seminaret i Arkhangelsk for vår representant.

Varaordfører Ingrid Lønhaug

Web levert av CustomPublish AS