Skjervøy kommune vil bli representert med varaordfører Ingrid Lønhaug. Hun vil også benytte anledningen til å besøke Solovki. Der vil hun møte representant fra kommunen administrasjon og folk fra skolen. Det planlegges nye besøk fra skolen på Solovki. Skjervøy kommune har fårr innvilget prosjektstønad til dette av Barentyssekretariatet og Troms Fylkeskommue. Troms fylkeskommune betaler også utgiftene i forbindelse med seminaret i Arkhangelsk for vår representant.

Varaordfører Ingrid Lønhaug