Vi ønsker at alle som bor i Nord-Troms og andre skal engasjere seg i å skaffe nye innbyggere, ved å tipse om personer de kulle ønske ville flytte hit. Dette kan være egne utflytta barn eller barnebarn, gamle klassekamerater, studiekamerater som kanskje ikke hadde bodd her, men som man trodde ville trives her, eller hyttefolk og andre med hjertet sitt i Nord-Troms.