Med kampanjen ønsket vi å sette fokus på muligheter som finnes her. Vi berørte mange tema; både boligsituasjon, jobbmuligheter, fritid og virkemiddelordning. De andre kommunene hadde tilsvarende kampanje i sine kommuner.

Med kampanjen ønsket vi å komme i kontakt med potensielle tilbakeflyttere eller nye innflyttere. Vi oppnådde i noen grad å treffe folk som så positivt på å flytte tilbake, men en del var også godt etablert andre plasser. Noen var under utdanning og ønsket å prøve seg i jobber andre plasser, men tanken om å flytte tilbake til Skjervøy en gang var ikke utelukket for dem.

Omdømmeprosjektet i Nord-Troms vil evaluere kampanjen og se om vi skal kjøre flere slike kampanjer.

Omdømme i Nord-Troms

Ingrid Lønhaug, prosjektmedarbeider