Skjervøy er den dominerende sjømatkommunen i Nord-Troms og den største havbrukskommunen i Nord-Norge i 2016. Skjervøy kommune har fått utarbeidet en faktarapport for å synliggjøre samferdselsbehovet i kommunen. Rapporten er utarbeidet av Transportutvikling AS. Rapporten kan du laste ned fra menyen til høyre på denne sida.