Skarvenfestivalen 2019

 

Skjervøy kommune hadde i dag kalt inn til møte for å evaluere årets Skarvenfestival.

Det var et konstruktivt og positivt møte hvor vi ble enig om flg:

 

Skarvenfestivalen kan arrangeres på idrettsområdet i 2019, unntatt den ny kunstgressbanen.

Alle er enige om at de sikringstiltak som måtte til for å bruke deler av den nye banen ville bli for kostbar og ressurskrevende. For SIK var dette svært viktig.

Festivalen har neste år fått bruke de andre omsøkte områdene og eventuelt idrettshallen ved plan B (dårlig vær).

Det er satt ned ei ressursgruppe bestående av Skarvenfestivalen, SIK, Varehuset Skjervøy og kommunen for å ivareta det videre arbeid med festivalen.

Skjervøy kommune vil berømme alle partene for den dugnadsinnsatsen som gjøres for å skape bolyst og trivsel i Skjervøy.

Vi gleder oss til nest års festival og ønsker alle velkommen til Skjervøy!