Det vil heller ikke bli mulig å hente eller levere skjema som omhandler disse forhold. 

Skatteetaten kan kontaktes på telefon 800 80000 eller på 
www.skattetaten.no. Nærmeste skattekontor er på Storslett.