Varsel fra Statens Vegvesen:

Omfanget av arbeidet er 3-4 netters arbeid med fugetersklene.

 Det er viktig å presisere at denne planen strekker seg over 2 uker, dette for å være sikre på planens gyldighet gjelder dersom arbeidet ikke skulle bli ferdig på 3-4 dager. Omfanget av arbeidet er 3-4 netters arbeid.

Stengning av Skattørsundet bru vil starte Mandag  04. nov kl 21:15, slik at trafikk til og fra Arnøy med ruteturen som anløper Storstein kl. 21:15, og ruteturen som har avgang kl. 21:30 lar seg benytte for pendlertrafikk. I tillegg blir det gjennomslipp av biler kl. 23:45 og 01:30. Fra 01:30 til 06:00 blir det stengt for alle nærsom utrykningskjøretøy om det skulle være behov. Dersom det blir nødvendig med utrykning, ring 97700354 slik at brua kan ryddes i forkant.