Godkjenningen betyr at kommunen jobber målrettet og helhetlig med trafikksikkerhet. Arbeidet starter på helsestasjonen, i barnehagene, på skolene og videre i forhold til våre ansatte. Vi kommer også til å ha fokus på dette i forhold til frivillige lag og foreninger hvor mange allerede gjør en god jobb. Det ble gjennomført et godkjenningsmøte hvor Anders Havland og Helga Melhus fra Trygg trafikk og Randi Pedersen fra Troms og Finnmark Fylkeskommune, deltok.

Godkjenningen ble feiret med kake og kommunen fikk et tilskudd på 75 000 kroner, som skal brukes på et av trafikksikkerhetstiltakene som er prioritert i Trafikksikkerhetsplanen. 

Trafikksikkerhet handler både om fysiske forhold som veistandard, gangfelt og skilting. Aller mest handler det om at holdinger og opplæring i forhold til adferd i trafikken slik at vi alle kan ferdes trygt rundt i vårt lokalmiljø. Derfor er det viktig at alle vi som bor i vår flotte kommune bidrar. Dette kan vi gjøre gjennom å være oppmerksom og konsentert når vi ferdes i trafikk, tilpasse farten og følge trafikkreglene og ikke minst ta hensyn til hverandre.