Informasjon om jodtabletter:

Skjervøy kommune har lager med jodtabletter som skal deles ut etter råd fra myndighetene. Ved en atomulykke kan radioaktivt jod bli spredd via luften og tas opp i skjoldbruskkjertelen når man puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og drikke. Jodtabletter blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og reduserer risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen. Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer. Jodtablettene blir da delt ut til barn- og unge under 18 år, og gravide og ammende. Voksne mellom  18 og 40 år kan også anbefales å ta jodtabletter. De over 40 år har liten risiko for å få kreft. Les mer her 

Skjervøy kommunen har tilstrekkelig lager for å dele ut tabletter til alle under 40 år.

Anbefalningen om å ta jodtabletter kommer gjerne samtidig med en anbefalning om å opphold seg innendørs i opptil 2 døgn. 

Informasjon om jodtabletter på ulike språk om finner dere her