Grønt nivå:

  • Krav om smittevernfaglig forsvarlig drift. Barnehager, skoler og voksenopplæring skal driftes på grønt nivå.
  • De nasjonale anbefalingene om tiltaksnivå i barnehager, skoler og voksenopplæring oppheves.
  • Anbefaling om jevnlig testing avvikles.

Testing av barn:

  • Barn i grunnskolealder eller yngre anbefales kun test ved symptomer. Det gjelder også ved smitte i husstanden.
  • Råd om jevnlig testing i barnehage, skole og høyere utdanning avvikles.