Oppstart for elevene på Skjervøy barneskole skoleåret 2020-21

Elevene begynner på skolen igjen onsdag 19.august kl.08.30.

  1. klasse begynner kl. 09.00

Sfo åpner mandag 10.august. Skal eleven begynne på sfo før skolestart den 19.aug, må man ta kontakt med leder på sfo (tlf 91753236). Dette på grunn av bemanning.

Skolen vil komme med mer informasjon angående oppstart av skoleåret etter fredag den 14.08 da det er bebudet ny oppdatering angående smittevern på grunn av covid-19-epidemien