Miljøgruppa takker barnehager, skoler, lag, foreninger og enkeltpersoner for stor innsats for å rydde søppel i hele kommunen.

Det er en stor frivillig dugnadsinnsats med målsetting om at vi skal ha en rein og flott kommune både for oss som bor her fast og for tilreisende.

Miljøgruppa har fått noen bilder som viser noe av den jobben som er gjort.

Neste år håper miljøgruppa på flere bilder og da særlig fra distriktet.

Det er samlet inn store mengder med søppel og skrot. Det totale omfanget er det vanskelig å si noe konkret om nå, men Avfallsservice skal gi oss ei tilbakemelding om dette seinere.

Vi  håper  at det blir mindre søppel å rydde år for år - både fordi det er gjort et grundig innsamling av søppel som har vært der i mange år og den holdningsskapende virkning aksjonen forhåpentligvis har slik at folk kaster mindre.

Men som bildet fra vestsida av Kågen viser: vi har fortsatt store utfordringer og da spesielt i strandsonen.

Med vennlig hilsen

Lise Román(leder)

Roy Waage, Bjørnar Heimly, Johnny Sjøberg og Peder André Amundsen

 

ANG. Fiskevesken på bildet:

Kommentar fra Leif Peder Jørgensen på Facebook:

"Denne uken plukket vg2 akvakultur  søppel ved Fotefar i Nord. Utrolig hva søppel som blir slengt etter seg, og vi fylte en masse søppelsekker. Vi fant en fiskeveske som sikkert er gjenglemt og som vi tok vare på, se bilde av den. Ta kontakt på tlf 97666408 om du vet hvem som har mistet den
Søppelaksjonen er et flott tiltak og takk til alle