For årets ryddeaksjon gjelder følgende:

 Ryddeaksjonen foregår i uke 23 til 24, dvs. tirsdag 7. til fredag 17. juni.

 Det skal samles inn søppel fra grøfter, veikanter, fellesareal, strandområder og friområder. Ikke fra private eiendommer eller husholdninger.

 Søppel skal så langt det er mulig samles i søppelsekker.

Sekker og hansker til ryddeaksjonen kan hentes på teknisk etat i ukedagene i uke 23-24 mellom klokken 10 og 14.

 Container for innsamlet avfall på Skjervøy og Kågen er plassert på Kollagerneset ved kommunens anleggsseksjon/vannpost. Det er fint om dere kan bringe innsamlet søppel dit selv. Hvis ikke må dere ta kontakt med teknisk etat ved Yngve Volden tlf. 41634907 for å samordne med kommunen om transport av det dere har samlet. Innsamling på Arnøy, Uløy og Laukøy arrangeres i samme tidsrom, men plassering og henting av kontainere og evt. henting/bringing av søppel avtales nærmere med befolkningen/bygdelag/foreninger.

 Har du/dere innspill til miljøkomiteen i forbindelse med ryddeaksjonen, så ta gjerne kontakt med miljøkomiteen.

 Kontaktpersoner er Ingrid Lønhaug, tlf. 97064251, epost Ingr-lon@frisurf.no. Eller Anne Henriksen tlf. 97083774, epost anne.henriksen@skjervoy.kommune.no

 Lykke til med aksjonen for et rent og attraktivt nærmiljø!

 

Vennlig hilsen miljøkomiteen i Skjervøy

 Ingrid Lønhaug (leder)               Jostein Andreassen               Lill-Solveig Arneng                Rune Arild        Anne Henriksen (sekretær)