Stadfestet reguleringsplan Uløybukt ferjeleie

Skjervøy kommunestyre har i møte den 15.06.2011, sak 21/11, vedtatt reguleringsplan Uløybukt ferjeleie. Kommunestyrets vedtak kan påklages i.h.h.t Pbl § 1-9.

Klagefristen er 3 uker fra kunngjøringsdato.
Stadfestet reguleringsplan Uløybukt ferjeleie
Web levert av CustomPublish AS