Det er mange som har ringt koronatelefonen og mange har opplevd at de har måtte ventet lenge for å få svar. Publikum har hatt mange spørsmål om testing, symptomer og om de kan gå på skole eller jobb eller være i karantene. Legene og de andre ansatte på legekontoret har gitt veiledning i tillegg til at folk har bestilt testing. Vi opplever at folk har vist forståelse for at dette har tatt tid og vi takker for tålmodigheten. 

Vi forventer at det fremdeles vil være flere som har behov for å teste seg i dagene framover i forbindelse med arrangementene i helgen. Disse må fortsatt kontakte oss på koronatelefonen. Det må forventes ventetid dersom det er stor pågang. Vi minner om at terskelen må være lav for test dersom man har symptomer. 

Legekontoret vil gå tilbake til mer normal drift fra i morgen den 15. september. 

 

Kommuneoverlege Titus Baston