På landsbasis øker antall smittede og vi vil i tiden fremover kunne få flere tilfeller her i kommunen. I lag med resten av landet er vi i en prosess med å ta hverdagen tilbake, på mandag er det skolestart og det er planlagt arrangementer som samler flere.

 

Vi minner om at vi følger de nasjonale retningslinjene og anbefalingene:

https://www.regjeringen.no/contentassets/19816cd59e6949fb8eaa616364199dd9/2021_08_13_nasjonale-tiltak_16-9.pdf

 

Kommuneoverlegen sier at tilfellene med smitte på Skjervøy de siste ukene, viser at vi fortsatt må være nøye med å følge de nasjonale anbefalingene. Har du symptomer så må du holde deg hjemme og bestill en koronatest. Vi oppfordrer også folk å bruke munnbind der flere folk møtes og ikke klarer å holde 1 meters avstand, f.eks. på dagligvarebutikkene.

 

Vaksinering.

Det er fortsatt endel som ikke har tatt koronavaksinen.

Vi oppfordrer de som ikke har fått første dose til å bestille time til dette så snart som mulig

på:  https://timebestilling.remin.no/skjervoy

eller ved å ringe til Helsestasjonen på 77 77 55 64

Etter 1. september vil vi endre på vaksineringsrutinene og det vil ikke bli tilbud om ukentlig vaksine i Kiilgården. De som ikke har tatt første dose må da kontakte kommunen enten gjennom legekontoret eller helsestasjon for å bestille vaksine. Kommunen må så bestille vaksine. Det kan ikke bestilles enkeltdoser og det vil ta noen uker før vi får levert vaksinen. Vi anbefaler derfor på det sterkeste at folk benytter seg av vaksinetilbudet før 1. september.

Titus Baston, Kommuneoverlege