Nærkontaktene blir fulgt opp etter gjeldende regler for karantene. Tiltakene som ble innført 1. august i forbindelse med utbruddet gjelder fortsatt og vil bli vurdert på nytt mandag den 9. august. Det er derfor viktig å holde minst 2 meter til de man ikke bor sammen med, god håndhygiene og bruk av munnbind innendørs feks på butikkene, legekontoret og rådhuset. Det skal fremdeles være lav terskel for å holde seg hjemme dersom man har symptomer og det er veldig viktig å teste seg dersom man har luftveissymptomer. 

Vi opplever at både de som er direkte berørt av smitteutbruddet og befolkning forøvrig er veldig flinke til å følge tiltakene og anbefalningene fra kommuneoverlegen. Det gjør at vi klarer å håndtere denne situasjonen på en god måte.

Det er fortsatt ledige timer for å ta vaksine. Vi vaksinerer både torsdag og fredag. Vi prioriterer 1. dose og ber folk om å melde seg opp til vaksine eller ringe helsestasjonen på telefonnr 77 77 55 64 for å bestille time.