eller på e-post til maybritt@halti.no

 

Takk!

Hilsen

SILJA KARLSEN

PROSJEKTLEDER

Omdømmebygging i Nord-Troms

Nord-Troms Regionråd

mob / 906 33 595

tlf / 77 77 55 08

web / www.nordtromsportalen.no