Det har lenge vært et ønske om å få et eget navn på sykehjemmet, på lik linje som Solkroken har sitt navn på avdelinga. Vi hadde en navnekonkurranse blant personalet hvor det selvsagt vanket premiering. 58 kreative forlag kom inn, meget imponerende.

Vi var en komité som plukket ut det vi mente var beste forslaget: Skarven sykehjem (4 ansatte hadde foreslått dette).

En av begrunnelsene for navneforslaget va: Vi har et flott kommunevåpen som symboliserer øyriket vi bor på, og som de som bor i sykehjem kan identifisere seg med.