Du får nyttig kunnskap fra internasjonalt anerkjente foredragsholdere, og bedrifter som allerede har et internasjonalt marked deler sine erfaringer.

Etter foredragene legger vi til rette for møter med foredragsholdere og rådgivere fra New York/USA, Oulo/Finland og London/Storbritannia.

Mer informasjon finner du i vedlegg.

Påmelding via våre nettsider: http://innovasjonnorge.no/no/Kontorer-i-Norge/Troms/Arrangement/internasjonal-dag-go-global/?showForm_a436bf4631064140bb13f0a44b3ac077=showForm&showCurrentPage=true

Del gjerne på Facebook: https://www.facebook.com/events/609312359158356/

Med vennlig hilsen


Tove Forså
Seniorrådgiver
Innovasjon Norge Troms
Postboks 6304
9293 TROMSØ
Telefon: +47 77 60 61 00
Telefon direkte: +47 77 60 61 23
Mobil: +47 90 73 21 84
E-post:
tove.forsa@innovasjonnorge.no
www.innovasjonnorge.no