Krav til deltagerne;

  • Må ha etablert bedrift i løpet av de tre siste årene
  • Forplikter seg til å delta på hele arrangementet
  • Må dekke eventuelle reisekostnader selv (unntatt hotell)
  • Er under 35 år

Søknadsfristen er 1. september 2013. Send en e-post til tek@kpb.no hvor du skriver litt om bedriften og hvorfor du ønsker å være med.

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Trine Ekhorn i Kunnskapsparken Bodø på e-post: tek@kpb.no eller på telefon 928 09764.

Mer informasjon/program finner du i vedlegget.

Med vennlig hilsen

Tove Forså
Seniorrådgiver
Innovasjon Norge Troms
Postboks 6304
9293 TROMSØ
Telefon:+47 77 60 61 00
Telefon direkte:+47 77 60 61 23
Telefaks:+47 77 60 61 60
Mobil:+47 90 73 21 84
E-post: tove.forsa@innovasjonnorge.no
www.innovasjonnorge.no