Alle kvinner i Skjervøy kommune født 1951-1970 inviteres til mammografiundersøkelse. Det inviteres i alt 319 kvinner fra kommunen. Kvinnene får tildelt oppmøtetid ut ifra tidspunktet ved forrige undersøkelse. Nye kvinner blir fordelt mellom disse. Invitasjonen sendes digitalt til alle med digital postkasse. Betaling ved deltagelse er kr 267,-

Resultater fra undersøkelsen

Alle som deltar i mammografiprogrammet får svarbrev fra Kreftregisteret eller sitt brystdiagnostiske senter. De fleste i løpet av 14 dager etter undersøkelsen. Om lag 3 prosent av de oppmøtte vil bli innkalt til grundigere undersøkelse. Dette vil finne sted ved brystdiagnostisk senter ved UNN Tromsø.

Kontaktinformasjon

Tlf: 22 45 13 00

E-post: mammografi@kreftregisteret.no

www.kreftregisteret.no

Mammografiprogrammet – masseundersøkelsen mot brystkreft

I forrige runde av mammografiprogrammet møtte 77 prosent av de inviterte kvinnene fra Skjervøy kommune. Dette er bedre enn snittet for oppmøte på landsbasis.

Brystkreft er den hyppigste formen for kreft blant kvinner i Norge, og utgjør i dag omtrent 22 prosent av alle krefttilfeller hos kvinner. Mammografiprogrammet er et av Norges viktigste tiltak for å avdekke brystkrefttilfeller. Årlig oppdager programmet rundt 1300 tilfeller, de fleste i et tidlig stadium. Tidlig oppdagelse gir ofte bedre overlevelse og øker sjansen for skånsom behandling.

Logo 2019.png