I den forbindelse vil vi si at du/ dere ikke er alene, og at det finnes muligheter for å søke om økonomisk hjelp og støtte. Dette gjelder både for nye skolebarn og de som starter opp et nytt skoleår. 

Søknaden kan for eksempel inneholde søknad om skole utstyr som pennal eller skolesekk, sesong klær, skolefritidsordning (SFO) eller annet som er å anse som nødvendig. 

Økonomisk stønad etter sosialtjenesteloven representerer et viktig sikkerhetsnett i samfunnet. Ikke minst i dagens situasjon med økte levekostnader som mat, klær, drivstoff og renteøkninger for å nevne noe. Vi ønsker å forhindre utenforskap blant barn og unge, og å utjevne forskjellene der vi har mulighet. 

Ta gjerne kontakt på telefon: 412 81 604 (mandag - fredag mellom klokken 09.00 - 15.00).

Hilsen oss på Nav Skjervøy