Tilkallingsvikarer Skjervøy barneskole

Skjervøy barneskole har behov for tillkallingsvikarer som lærere høsten 2021.

 

Ta kontakt med

Undervisningsinspektør Mats Mehus

Telefon 77775653 / 99232439

e-post: mats.mehus@skjervoy.kommune.no

 

Evt

 

Rektor Kristin Norheim

Telefon 77775652 / 40061262

e-post: kristin.norheim@skjervoy.kommune.no

 

 

 

 

Med vennlig hilsen  

 

 

 

 

Kristin Norheim 

Rektor v/Skjervøy barneskole 

  

Telefon: 77 77 56 52 / 40 06 12 62

EpostKristin.Norheim@skjervoy.kommune.no

  

www.skjervoy.kommune.no 

www.skjervoybarneskole.no