Som et ledd i "Regional forvaltningsplan for vannregion Troms 2016 -2021" bevilger Troms Fylkeskommune inntil kr. 1 000.000.- til å støtte tiltak som forbedrer vannmiljøet i Troms fylke.

For mere informasjon, les vedlegget på høyre side