Det kan være nødvendig å iverksette flere tiltak etterhvert. Vi ber derfor folk om å følge med på nettsiden og på Facebook. 
 
Hilsen
Kommuneoverlege Titus Baston