Velkommen til å bli inspirert til å gå på tur!

Nord-Troms friluftsråd gjør i disse dager klart for tredje utgaven av Ut i Nord. De har merket varierte og flotte turer i Kvænangen, Nordreisa, Skjervøy og Kåfjord.

Torsdag 11. mai kl. 18.00 kommer Trond Østvang, prosjektmedarbeider i Nord-Troms friluftsråd, for å presenterer noen av de mange turmulighetene vi har i kommunen.
Trond har gått alle turene som presenteres - han gir god veiledning, inspirasjon og tips for turene!

Sted: Skjervøy kulturhus
Tid: Torsdag 11. juni kl. 18.00
Gratis arrangement

Velkommen!

Østvang 11 mai_500x707.jpg