Fra Omdømmeprosjektet / Skjervøy kommune

Turistbrosjyre om Engnesveien   

I Skjervøy kommune er det utarbeidet lite materiell som forteller noe om hva du bør oppsøke hvis du er på besøk i vår kommune. Omdømmeprosjektet vil i samarbeid med kommunen gjøre noe med dette. I sommer er det utarbeidet en turistbrosjyre om Engnesveien. Den fokuserer både på naturopplevelsen ved å gå veien, og på blant annet restene etter tyskernes aktiviteter ute på Engnes under 2.verdenskrig.

 

På turen kan du raste underveis, men også stoppe opp å koke kaffe og grille etter endt tur. FYSAK har fått bygd to gapahuker, den ene ved idrettsbaneanlegget og den andre på Utsikten. Ute på Engnesutsikten er det lagd en benk hvor du kan sitte og nyte utsikten mot flere kommuner.

 

Turen kan anbefales for folk i alle aldre. Turen går langs en vei i kupert terreng helt fram til Engnes. Både planter og fugleliv bør oppleves og nytes. Om høsten kan en i tillegg plukke bær og sopp. Ute på Engnes er det fiskemuligheter. Om vinteren kan du gå på ski da det er anlagt lysløype langs veien.

 

For de som er interessert i historie er det mulig å oppsøke ruiner etter kystfortet som ble bygd og etablert der av tyskerne under 2.verdenskrig. Det er tuneller, kanonstillinger og skyttergraver. Engnes var en strategisk plass i forhold til å holde utkikk mot skipstrafikken både sørover og nordover. Det var russiske krigsfanger som bygde både veien og kystfortet. Da tyskerne trakk seg ut fra Nord-Troms ble kystfortet sprengt i stykker, så det er bare ruiner igjen. Ute på Engnes er det plakater som Nord-Troms museum har satt opp som viser hvordan en tenker seg fortet så ut.

 

Omdømmeprosjektet er opptatt av å bygge en felles identitet i Nord-Troms. Ved å framheve kvaliteter ved lokalsamfunnene våre, vil en forhåpentligvis bygge en økt stolthet og bevissthet i forhold til vår region. Brosjyrene er i første omgang ment for besøkende og turister, men vil også kunne brukes i skoler m.m. Brosjyren om Engnes vil bli oversatt til engelsk etter hvert.

 

For Omdømmeprosjektet / Skjervøy kommune

 

Ingrid Lønhaug

Omdømmemedarbeider