Hva er Turvenn?

TURVENN er ungdom som er turledere for eldre som ønsker fysisk aktivitet og en turopplevelser. Vi ønsker å nå ut både til eldre som bor hjemme og på institusjon. Høres dette fristende ut? Vi er på jakt etter deg som vil være turvenn. Du får betalt for jobben. Noe for deg?

Hva Aktiv på dagtid?

AKTIV PÅ DAGTID er et tilbud om turopplevelser og fysisk aktivitet for voksne som er i en trygdet situasjon. Målet er bedre helse og livskvalitet for de som er hjemme på dagtid. Vi ønsker tur- og aktivitetsgrupper både i Kvænangen, Kåfjord, Nordreisa og Skjervøy. Har du lyst til å være med som turleder for Aktiv på dagtid? Du får betalt for jobben.

Skjervøy tirsdag 31. mai kl. 10.00-15.00

Gi tilbakemelding dersom det passer best med kurs på kveldstid.

Gratis deltakelse. Ta med klær og sko for å være ute.

Kontakt Hugo Tingvoll, 975 20 450 for mer informasjon

 Påmelding på vår nettside utinord.no

   Nord-Troms Friluftsråd