Ut i NORD 2020

Årets Ut i NORD blir ekstra viktig. Jeg tror vi kan fastslå det ved inngangen til sesong seks for friluftsaktiviteten som har blitt så viktig. I år tror jeg det blir satt nok en solid rekord. Korona-krisen er en årsak til det.

Nord-Troms Friluftsråd er opptatt av friluftsliv, fysisk aktivitet og naturopplevelser tett på der folk bor.
Også andre løfter det fram som viktig i disse korona-tider. Alle oppfordres vi til å være fysisk aktiv samtidig som smittehensyn ivaretas. Og vi oppfordres til å tenke nytt om gjennomføringen av årets ferie.
Dette betyr at vi som arbeider med Ut i NORD må være forberedt på at flere i år vil få «øynene opp for pakketurene» i våre fire kommuner.
I flere måneder har våre frivillige jobbet med årets Ut i NORD. Det viktigste har vært å finne hvilke turer som skal utgå, hvilke turer skal fortsette og hvilke nye turer som skal med. Resultatet har blitt et mangfold som presenterer Nord-Troms på en fantastisk måte.
Uansett alder, fysisk form eller erfaring med friluftsliv.
Blant de 128 turene kan alle finne sine favoritt-turer.
Utinord.no er blitt forbedret siden i fjor. Den nye bedrifts-modulen er en av endringene. Det at du som turgåer kan legge inn dine personlige mål for 2020 er en annen forbedring.
Kanskje setter du deg mål om å klare kruset. Kanskje stiler du høyere og setter deg som mål å klare 20 turer. Eller kanskje en jevn fordeling mellom grønne, blå og røde turer blir årets mål. Et annet spennende mål vil være å dra på tur til steder du aldri tidligere har vært.
Hva skal vi tørre å tippe blir årets tall når vi kommer til 31. oktober? Skal vi satse på 2 000 deltakere som gjennomfører 35 000 turer?

God tur!

Hugo Tingvoll
Daglig leder
Nord-Troms Friluftsråd

Se brosjyre her:Ut i NORD-brosjyre 2020 (002).pdfUt i NORD-brosjyre 2020 (002).pdf