Alle personer med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen de er bosatt pr. 30.juni. Hvis du har flyttet til en annen kommune etter 30. juni, er du fortsatt manntallsført og kan stemme i den kommunen du flyttet fra.

Alle har adgang til å kreve at feil rettes;

  • Dersom navnet ditt er utelatt fra manntallet
  • Dersom du finner feil ved egen registrering
  • Dersom du mener å finne feil ved andres manntallsføring eller dersom det er andre feil i manntallslistene.

Krav om innføring eller oppretting må være skriftlig og begrunnet. Kravet sendes valgstyret i Skjervøy kommune. Du kan benytte epost: valg@skjervoy.kommune.no eller post: Skjervøy kommune, PB 145, 9189 Skjervøy

Manntallet blir lagt ut til offentlig ettersyn på Skjervøy rådhus, Årviksand handel og Bygbdebutikken i Arnøyhamn.