HFU - fest

Helsestasjon på Skjervøy har fått  tilskuddsmidler som skal bidra til aktivitet/tiltak som styrker kommunenes lavterskeltilbud og kapasitet til å møte det akutte behovet for psykososial oppfølging av personer med ettervirkninger av sosial isolasjon og andre belastninger knyttet til pandemisituasjonen, og som kommer personer med rus- og/eller psykiske helseproblemer raskt til gode i forbindelse med koronasituasjonen.

Vår prosjektet/tiltaket: Styrke helsestasjon for ungdom (HFU), utvidet åpningstid og økt tilbud (For ungdommer i ungdomsskolen og videregående skole)

  • HFU fest: Tirsdag 30 november (se vedlagt plakat)
  • Gratis Kinovisning: Tirsdag 7. desember Ghostbusters: Afterlife
  • Guttekveld: Skal arrangeres på nyåret