Stående i sine omgivelser er verket en tilgjengelig installasjon i kontakt med landskapet. Kunstnerens intensjon er å tilbakeføre kunstverket til sitt utspring i Akkarvik, som en hyllest og et monument. Installasjonen vil samtidig med sitt nærvær skaper sitt eget sted og sin egen historie. Den dialog som oppstår mellom kunstverket og betrakteren vil vise til forskjellige måter å forstå eller fortolke kunst og landskap.

Åsne Eldøy er en Bergensbasert kunstner med aner fra Akkarvik. Kunstneren har ved ulike anledninger gjestet Arnøya, og er dypt fascinert av stedets historie, stemningen og natur. Hennes kunstneriske praksis og interessefelt er preget av farslektens historie, som flyttet fra Nord Norge til Vestlandet. I verket Passasje undersøkes tema som tilhørighet, forflytning og hvordan ens identitet preges av sine omgivelser og sitt utgangspunkt.

Fra 60-tallet og utover opplevde store deler av norskekysten og andre rurale strøk en massiv fraflytning fra de små lokalsamfunnene til byene og arbeidsplasser i industrinæringen. Eldøys egen familiehistorie om det å snu seg vekk, la være igjen, forlate og se mot en lysere fremtid representerer den komplekse situasjonen som er felles for store deler av utkant Norge, også i dag.

Oppføringen av kunstverket vil dokumenteres i et videoverk som vil bli tilgjengelig på Kunst Vardos hjemmeside: http://www.kunstvardo.com/

For mer info se: http://www.aeldoy.no

Utstillingen er støttet av Kunst Vardo og Norsk Kulturråd.

Kunstverket er utstilt frem til september 2018.

Veibeskrivelse: Fra Skjervøy tar man fergen fra Storstein til Lauksundskaret på Arnøya. Følg FV347 til Akkarvik. Ta veien til høyre opp Akkarvikdalen, ca. 1 km. Herfra kan man følge skilting til fots på merket sti, 3oo m. Noe ulendt terreng må påberegnes.