Søknad i henhold til Lov om akvakultur av 17.06.2005 legges ut til offentlig ettersyn på Rådhuset i Skjervøy kommune, 9189 Skjervøy, samt som vedlegg her på siden.

Søknaden gjelder utvidelse av maksimal tillatt biomasse og arealendring innenfor område klarert til formålet i arealplan. 

Søker:                              Eidsfjord Sjøfarm AS, 958023685

Lokalitet:                        13949 Hagebergan (Taskeby)

Posisjon:                         69° 58.658' N   21° 1.691' Ø

Fiskeslag:                        Laks

Anleggstype:                 Plastringer i ramme med fôrflåte

Tillatt biomasse:          4 600 tonn

 

Utleggingstid er 4 uker fra utlysingsdato. Eventuelle merknader sendes innen 16. oktober til Skjervøy kommune, Postboks 145, 9189 Skjervøy, eller på epost: 

skj-teknisk@skjervoy.kommune.no.