Eldbjørg Nyvoll, Virksomhetsleder i Hjemmetjenesten, Trond Årdal, sykepleier i hjemmetjenesten, Ida Kristine Hansen, vernepleier Malenaveien omsorgsboliger, Stein Anton Pedersen, avdelingssykepleier Skjervøy sykestue og sykehjem, og Karin Hennie Meilandstind, Ergoterapeut i Skjervøy kommune.

Helse og omsorgstjenesten i Skjervøy kommune er i utvikling og omorganisering. Vi er med i diverse prosjekter som «Velferdsteknologi», «Hverdagsrehabilitering» og «Det gode pasientforløp». Vi er mange ansatte som er med på dette og det har til tider gitt lengere ventetider på diverse tjenester enn normalt. Likevel er dette nødvendige tiltak for å møte framtidens behov. Alle prosjektene har til formål å bedre tjenestene til innbyggerne, jobbe for at de skal kunne bo lengst mulig hjemme, men også å jobbe smartere og mer forebyggende slik at vi kan gi tjenester til flere innbyggere.  Vi vet at om noen år blir det mange flere eldre, men ikke så mange flere ansatte. Derfor må vi ved hjelp av teknologi, hjemmetrening og et godt pasientforløp jobbe for at vi kan beholde de gode tjenestene vi har.

Et prosjekt som nå er en fast tjeneste i Helse og omsorg er Forebyggende hjemmebesøk til alle 75- åringer. Det vil si at alle som er 75 år vil få tilbud om et forebyggende hjemmebesøk. Dette er første skritt for å kunne bo lengst mulig hjemme.  Arbeidsgruppa i Velferdsteknologi tar snart ferie men vi kommer til å jobbe enda mer utover høsten med å få levert ut medisindispensere og mobile trygghetsalarmer.