Informasjon om vaksine mot lungebetennelse og annen pneumokokksykdom.

Legekontoret har fått flere henvendelser om vaksine mot lungebetennelse i forbindelse med det nye Korona-viruset. Ved influensa og en evt. Korona-smitte vil enkelte mennesker være ekstra sårbare for andre typer infeksjoner, som f.eks lungebetennelse. Folkehelseinstituttet har kommet ut med nye anbefalinger om hvem som bør vaksinere seg mot lungebetennelse og andre sykdommer forårsaket av pneumokokker.
Dette har ikke sammenheng med det nye Korona-viruset, men er en generell anbefaling basert på ny forskning om effekten av denne vaksinen.

Vaksinen anbefales til:
- Alle personer over 65 år
- Personer:
- Med sykdom som gir immunsvikt og som bruker medisiner som svekker immunforsvaret.
- Med kroniske sykdommer og eller enkelte andre tilstander som gir økt risiko for pneumokokksykdom.
- Som gjennom sitt yrke har økt risiko for smitte som laboratoriepersonell og personer som eksponeres for sveiserøyk

Hvorfor vaksinere seg?
De fleste som får alvorlig pneumokokksykdom blir innlagt på sykehus, ofte i intensivavdeling, og dødeligheten er om lag 20 prosent. Pneumokokkbakterien finnes i nese og svelg, særlig hos friske barn. Smitte skjer via dråpesmitte (som hoste, nysing og lignende) fra person til person. De fleste blir ikke syke, men noen personer har større risiko for å få alvorlig pneumokokksykdom dersom de blir smittet.

Ta kontakt med fastlegen din om du ønsker denne vaksinen, så får du resept og kan komme på legekontoret for å få satt denne.

 

Kommuneoverlegen i Skjervøy, Paul A. Odberg