Gjeldende skiltplan og trafikksikkerhetsplan for Skjervøy kommune (2007-2011) skal revideres. 

Formålet med revidering av skiltplan og trafikksikkerhetsplan er å avdekke nye trafikksikkerhetstiltak og behov for nye skilt som sikrer trafikksikkerhetsarbeidet i kommunen. Begge planene skal nå revideres parallelt for en fireårsperiode, 2021-2025.  

Kommunen ønsker dine innspill!

Det er nå anledning til å komme med innspill til skiltplanen og trafikksikkerhetsplanen. Tiltakene kan være fysiske eller holdningsskapende. Det er også muligheter for å sende innspill til trafikksikkerhetstiltak og skilt oppsetting/nedtaking på fylkes- og riksveier. Disse innspillene sendes videre til rett myndighet. 

Merk innspillet med «skiltplan» eller «trafikksikkerhetsplan» og send til: 

Skjervøy kommune, Teknisk etat, postboks 145, 9189 Skjervøy 

Epost: marie.leivestad@skjervoy.kommune.no. 

Varsel om oppstart skiltplan.docx PDF document ODT document

Varsel om oppstart trafikksikkerhetsplan.docx PDF document ODT document

 

Obs! Ny frist for innspill er 1. oktober. (tidligere frist var 20. september).