Rita

De to 8. - klassene og deres lærere startet det nye skoleåret med å vedlikeholde gapahuken på Engneshøgda og Skolehytta som ligger like ved på oversiden av Engnesveien.

Folkehelse og skolene har en avtale om vedlikehold av noen av gapahukene, et flott samarbeid!

Tusen takk!

 

Mvh

Rita Mathiesen 

Folkehelsekoordinator 

Tlf 77775576 / 48155001

rita.mathiesen@skjervoy.kommune.no