I mange år nå har Skjervøy Arbeidssamvirke as hatt ansvaret for vedlikehold av grøntanleggene i kommunen. De ansetter ungdom for en periode i sommerferien som klipper plener, luker ugras, rydder kratt osv. Det er en viktig jobb i forhold til oss alle, både fastboende og tilreisende, at det ser stelt ut rundt de offentlige byggene. Torsdag hadde arbeidsgjengen området rundt kulturhuset som arbeidsplass. På bildet ser du Kristoffer, Torbjørn (arbeidsleder), Tor Gunnar og Karina.

 

Omdømmemedarbeider Ingrid Lønhaug